alt  Elektroniczne testery hydrantów
PROFESJONALNE I ATESTOWANE URZĄDZENIA, ZESTAWY I NARZĘDZIA DO BADANIA HYDRANTÓW


NOWA SIEDZIBA OD 6.05.2024: ul. Jońca 11, 34-600 Limanowa
 
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu
i-Raty - raty
online
i-Leasing - leasing
online
alt

Regulamin sklepu


REGULAMIN SKLEPU

Sklep Internetowy https://hydro-solid.eu/ jest serwisem prowadzonym przez TOMASZA PALKA SOLID-BHP z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 34-730 Mszana Dolna, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7372115826. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII.
Dane kontaktowe:
SOLID-BHP Tomasz Palka
ul. Piłsudskiego 4,

34-730 Mszana Dolna


INFOLINIA: 601 591 126
DZIAŁ TECHNICZNY: automatyka@solid-bhp.pl
BOK: e-mail: bok@hydro-solid.eu

§ 1. Objaśnienia
 
 1. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://hydro-solid.eu/platnosci-pm-19.html  zawierające zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://hydro-solid.eu/.
 3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 5. Konsument - osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kupujący - konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym https://hydro-solid.eu/.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów -wyborów Kupującego.
 11. Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 12. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do
  odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 13. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://hydro-solid.eu/.
 14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 15. Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy.
 16. Przedmiot umowy/towary – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 17. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://hydro-solid.eu/ za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 20. Sprzedający: SOLID-BHP Tomasz Palka ul. Piłsudskiego 4, 34-730 Mszana Dolna, INFOLINIA: 601 591 126 BOK: e-mail: bok@hydro-solid.eu NIP: 737 211 58 26
 21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
 22. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedającym.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2. Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu https://hydro-solid.eu/ prowadzonego przez spółkę pod firmą TOMASZA PALKA SOLID-BHP z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 34-730 Mszana Dolna, przez sprzedaż towarów na odległość, a także korzystania przez Kupujących ze Sklepu, składania zamówień na Produkty, uiszczania ceny sprzedaży Produktów, dostarczania Produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów Produktów.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na oferowane produkty wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.
 4. Złożenie zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W tym celu Kupujący wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swoje dane, a w tym  adres e-mail, wybrane przez siebie hasło oraz numer telefonu (dobrowolnie). W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie na podany w procesie rejestracji adres e-mail Kupującego przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie konta Kupującego, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Kupującego i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są
  ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie www.isklepbhp.pl.
 7. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne. Sprzedający wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Kupującego w celu utrzymania sesji zalogowanego Kupującego oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Kupujący może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH , na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu , dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu www.e-sklep.solid-bhp.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący, który zarejestrował Konto Kupującego na stronie Sprzedającego rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta. Sprzedający usuwa zarejestrowane Konto Kupującego lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
 10. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. przestrzegania wszystkich właściwych praw, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, do wszelkich treści umieszczanych na stronach internetowych Sklepu, w tym w udostępnionych formularzach;
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.
 11. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

§ 3. Zamówienia i ich realizacja
 
 1. Zamówienia można składać  24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  dodanie do koszyka Produktu, wybór rodzaju Dostawy, wybór rodzaju płatności, wybór miejsca wydania rzeczy, złożenie w sklepie Zamówienia następuje poprzez użycie przycisku „
  Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Szczegółowe informacje podane są w zakładce na stronie internetowej Sklepu „Wysyłka i płatności”.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy. Szczegółowe informacje podane są w zakładce „Wysyłka i płatności”.
 5. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 6. Realizacja zamówienia Przedsiębiorcy może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości Zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 7. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
 8. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 3 ust 9 Regulaminu.
 9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
   
§ 4. Prawo do odstąpienia od umowy
 
 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Przedmiotu umowy.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Sprzedającego w okresie biegu terminu do odstąpienia od umowy o swojej decyzji w tym zakresie.
 4. Oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest  skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. W razie odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez ww. podmioty dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru.
 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar albo przekazać je Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.
 9. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 
§ 5. Rękojmia/Niezgodność towaru z umową
 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedającego tj. dwóch lat od wydania towaru, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru:
 • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu Sprzedającego,
 • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 • ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu Sprzedającego.
 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego adresu e-mail zgłaszającego.
 2. W celu umożliwienia Sprzedającemu rozpoznania reklamacji, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedającego albo przekazać je Sprzedającemu lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedający zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, ww. podmiot może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla zgłaszającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez zgłaszającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z Umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia.
 5. Zgłaszający nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia wskazanych w § 12 Regulaminu.

 § 6 Usługi elektroniczne w sklepie
 
1. W Sklepie dostępne są dla Kupujących następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedający:
  1) usługa konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu;
  2) usługa formularza Zamówienia.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi konta, jak również skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem usługi formularza Zamówienia wymagają, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z tych usług, dodatkowo potwierdzenia przez Kupującego, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Sprzedającego.
3. Usługa konta świadczona jest nieodpłatnie. Konto jest potrzebne do składania Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Kupującego na swoje konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym koncie wraz z danymi podanymi przez Kupującego przy składaniu Zamówienia.
4. Po zalogowaniu się na swoje konto, Kupujący może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji lub później, z wyjątkiem loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie konto. 
5. Usługa konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
   
6. Kupujący może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych.

§ 9. Reklamacja usług elektronicznych
 
 1. Kupujący może również składać Sprzedającemu reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 8.
 2. W tym celu Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pomocą poczty e-mail na adres - bok@hydro-solid.eu lub pisemnie.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedającemu kontakt z Kupującym w tym co najmniej adres e-mail.
 4. Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji.
 5. Sprzedający udzieli Kupującemu odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 1, w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania - na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres korespondencyjny Kupującego.

§ 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. Kupujący, który dokonał rejestracji i założył konto, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedającego stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedającego z oświadczeniem woli Kupującego. Sprzedający wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas rejestracji.
§ 11. Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedający informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: TOMASZA PALKA SOLID-BHP z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 34-730 Mszana Dolna, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7372115826. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 12. Postanowienia końcowe
 
 1. Sprzedającego ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie
 4. Sprzedający informuje Kupującego będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Sprzedający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedającego poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 6. Umowy ze Sprzedającym zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2024 r.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
PZH POP